I. etapa - již zrealizováno
VILA DOMY ZELENÝ TROJŮHELNÍK SEVER

Úvod

Viladomy jsou na pozemku situovány úhlopříčně ve směru sever-jih. Zbylé 2/3 pozemku jsou využity pro zeleň a parkování. Dopravní napojení pozemku je ze stávající komunikace vedené po východní hraně pozemku. Na terénu je situováno 28 parkovacích stání a 16 parkovacích stání se nachází pod bytovými objekty. Zbývající část pozemku je ozeleněna jak zatravněním, tak i výsadbou střední zeleně, tak aby Zelený trojúhelník byl opravdu zelený. Dvě severní parkovací místa vnitroblokové parkovací plochy budou při výhledové realizaci obslužné komunikace  nahrazena chodníkem této komunikace a potřeba těchto parkovacích míst bude pokryta parkovacími místy podél této komunikace.

Architektonický výraz dotváří balkony, probarvené omítky pastelových barev, zábradlí balonů a teras. Konstrukčně se  jedná o železobetonový skelet vyzděný moderní technologií z tepelně izolačních cihelných bloků, střecha plochá, na balkonech a terasách  položena dlažba. Realizace výstavby srpen 2007 - říjen 2008.

Funkční řešení domu

V  1. podzemním podlaží se  nachází 12 sklepních  kójí, místnost pro kočárky a kola (sušárna), předávací stanice tepla, parkovací místa pro 8 automobilů, schodiště a výtah. Vstup do tohoto podlaží je možný buď ze dvora po vjezdové rampě či z mezipodesty s hlavním vstupem.

Hlavní bezbariérový vstup do objektů je na mezipodestě tříramenného schodiště mezi 1.PP a 1. NP. Z této mezipodesty je přístupný výtah propojující všechna podlaží. Z schodišťové haly je v 1.-5. podlaží  vstup do čtyř bytů ( 2 byty  2 + KK a 2 byty  3 + KK) a v 6. ustupujícím podlaží vstup do 2 bytů  4 + KK.

Vytápění objektu a příprava teplé vody je  řešeno samostatným centrálním zdrojem tepla s měřením spotřeby tepla a teplé vody v jednotlivých bytech. Zdrojem tepla je  kompaktní tlakově nezávislá předávací stanice tepla voda/voda osazená v 1.PP. Teplo je do stanice přivedeno horkovodní přípojkou zajišťovanou Plzeňskou teplárenskou a.s. Připojení na plyn a jeho využití se neuvažuje. V bytech je předpokládáno vaření pomocí elektřiny. Každý byt má samostatně měřitelná media. Ze slaboproudých rozvodů je v každém bytě domácí telefon s ovládáním el. zámku vstupu, možnost připojení televize na společnou anténu, rozvod telefonu a internetu. Ve standardu bytu bylo počítáno s běžným vybavením koupelny a WC zařizovacími předměty,  položením obkladů a dlažeb v těchto 2 místnostech a dlažeb v předsíni,  komoře, na balkonech či terasách a s dodáním veškerých dveří a obložkových zárubní.

Mapa lokality

Mapa lokality - VILADOMY - ZELENÝ TROJÚHELNÍK - SEVER, PLZEŇ - BORY

Pro zobrazení širšího pohledu na mapu lokality klikněte na obrázek

Schéma dopravní obslužnosti linkami MHD

Schéma dopravní obslužnosti linkami MHD

Půdorysy bytů

Objekt SO 01
1.PP
1.NP
2.NP až 5.NP
6.NP

Objekt SO 02
1.PP
1.NP
2.NP až 5.NP
6.NP

Pro otevření těchto souborů, musíte mít na Vašem počítači nainstalován program Adobe® Acrobat® Reader (klikněte pro stažení zdarma).

Situace, pohledy

Pohledy - objekt SO 01:
Viladům SO 01 - pohled sever
Viladům SO 01 - pohled jih
Viladům SO 01 - pohled východ
Viladům SO 01 - pohled západ

Pohledy - objekt SO 02:
Viladům SO 02 - pohled sever
Viladům SO 02 - pohled jih
Viladům SO 02 - pohled východ
Viladům SO 02 - pohled západ

Cílová situace:
Cílová situace

Pro otevření těchto souborů, musíte mít na Vašem počítači nainstalován program Adobe® Acrobat® Reader (klikněte pro stažení zdarma).

 

Zakreslení situace - Viladomy - Plzeň - Bory, lokalita Zelený trojúhelník sever

 

 

 

 

REFERENCE

V případě Vašeho zájmu se přijďte podívat na již hotovou první etapu, můžeme Vám domluvit krátkou prohlídku bytového domu.