Vlastní záměr a jeho řešení

Plzeňská rozvojová společnost, s.r.o. po úspěšné výstavbě dvou bytových domů v Plzni na Borech v lokalitě Zelený trojúhelník–sever zrealizovala v tomto území 2. etapu spočívající ve výstavbě bytového domu o 75-ti převážně menších bytech. Výstavba byla uskutečněna na pozemcích p.č. 8481/2, 8459/20 a na části pozemku p.č. 8459/2.

Architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení

Projekt bytového domu vytvořila společnost ARCHITEKT s.r.o. pod vedením ing. architekta Luboše Kouřima. Řešení stavby je hmotově přizpůsobeno okolní stávající i navrhované zástavbě, hmotová plasticita bytového domu reaguje na měřítko okolních staveb..

Dům je navržen jako pětipodlažní stavba se střešní nástavbou a ustupujícím 4. a 5. podlažím, konstrukční systém je stěnový se stropní železobetonovou deskou s konzolovým vyložením pro balkony na západní a východní straně v 2.NP až 5.NP. Konstrukce je v podzemním podlaží řešena jako železobetonový skelet, v nadzemních podlažích je řešena tradiční zděnou stěnovou technologií se zateplením. Založení je plošné, na základových pasech. Zastřešení je navrženo plochou pochozí střechou.

Základní plochy fasády jsou opatřeny strukturální omítkou v pastelových barvách, jako doplňující prvek byla navržena prosklená fasáda ve schodišťové části s výrazným rastrem z hliníkových profilů, orientovaná k hlavnímu vstupu a přilehlé komunikaci.

Bytový dům obsahuje 75 standardně vybavených bytových jednotek, z nichž převažují malometrážní byty. Ke krajnímu bytu v 4.NP, 5.NP a bytu v 6.NP přináleží samostatná střešní terasa. Prostory pro ukládání kočárků, jízdních kol, příp. invalidních vozíků a sklepní kóje jsou umístěny na jednotlivých podlažích, poblíž komunikačního jádra v centrální části objektu. Pro pohodlné parkování slouží 50 venkovních parkovacích stání a 43 vnitřních garážových stání. Dopravní napojení je ze stávající komunikace přes pozemek p.č. 8481/2.

V 1. podzemním podlaží se nachází kromě výše zmíněných parkovacích stání předávací stanice tepla, schodiště a výtah. Vstup do tohoto podlaží je možný buď po vjezdové rampě či po schodišti z mezipodesty s hlavním vstupem. V 1.PP je instalována elektrická požární signalizace s dálkovým přenosem poplachu na pult centrální ostrahy operačního střediska Hasičského záchranného sboru. Hlavní bezbariérový vstup do objektů je na mezipodestě schodiště mezi 1.PP a 1. NP. Z této mezipodesty je přístupný výtah propojující všechna podlaží.

Vytápění objektu a příprava teplé vody je řešena předávací stanicí tepla, spotřeba tepla a teplé vody je měřena v jednotlivých bytech, teplo je přivedeno přípojkou zajišťovanou Plzeňskou teplárenskou a.s., tato společnost zajišťuje i dodání a obsluhu předávací stanice. Připojení na plyn a jeho využití se neuvažuje. V bytech je předpokládáno vaření pomocí elektřiny. Každý byt má samostatně měřitelná media.

Ze slaboproudých rozvodů je v každém bytě domácí telefon s ovládáním el. zámku vstupu, možnost připojení televize a rádia na společnou anténu, jsou připraveny rozvody pro připojení telefonu a pro možnost připojení internetu vzduchem. Byty jsou vybaveny autonomními požárními čidly.

Ve standardu bytu je běžné vybavením koupelny a WC standardními zařizovacími předměty(závěsné WC), obklady a dlažby jsou v koupelně (WC) a dlažby v předsíni, komoře, na balkonech či terasách. Byty jsou vybaveny dveřmi s obložkovými zárubněmi (vyjma vchodových, kde je kovový rám).

S případnými změnami oproti standardu bytu Vám rádi poradíme.