Výhody lokality

Výhodou této  lokality je klidné místo spojené s velmi dobrou dopravní obslužností, a to jak vlastním dopravním prostředkem , tak i MHD (v bezprostřední blízkosti linky číslo 21, 29 a v dochozí vzdálenosti linky 15,17,18,22,30 a 4). Mezi další výhody patří snadná dostupnost centra města a blízkost :

-
dvou velkých nákupních středisek
-
Západočeské univerzity - s možností studia, využití široké nabídky přednášek, vzdělávacích kurzů, univerzitní knihovny a dalších sportovních a jiných aktivit.
-
průmyslové zóny Borská pole
-
rychle se rozvíjejícího Plzeňského vědeckotechnického parku
-
sportovně relaxačního areálu České údolí, do kterého nyní město investuje nemalé finanční prostředky
-
Schwarzovy základní školy,  mateřských škol a zdravotnických zařízení v „starší“ Borské zástavbě
-
tenisových kurtů, jezdeckého oddílu, …

Příjemnou informací  je odsouhlasené prodloužení tramvajové linky č. 4 směrem k Západočeské univerzitě, uvažovaný záměr vybudovat na Borských polích administrativní centrum, fotbalové hřiště a městem plánovaná výstavba aquaparku.

Tato lokalita nabízí kompletní zázemí pro příjemné  bydlení. Je nutno podtrhnout  možnosti relaxace, dalšího vzdělání, ale i  množství pracovních příležitostí v této lokalitě.